• WPT Team

คลินิกแก้หนี้อะคาเดมี่

คลินิกแก้หนี้อะคาเดมี่ เปิดติวพิเศษ วิชาแนะหนี้ฯ ที่ ม.ราชพฤกษ์
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM พร้อมทีมวิทยากร “โครงการคลินิกแก้หนี้” เข้าบรรยายให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในโครงการ “คลินิกแก้หนี้อะคาเดมี่ เปิดติวพิเศษวิชา “แนะหนี้ การเงินดี๊ดี ชีวีสดใส” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สำเภาทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ให้การต้อนรับ ภายในงานมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน 300 คน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี


กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่วัยทำงานที่เป็นกำลังสำคัญของชาติได้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการออม เพื่อมีอนาคตที่มั่นคง หวังลดปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.