ชิงเค้ก เงินฝากสูงวัย

แบงก์รัฐ ทยอยออกแคมเปญผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เจาะกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งกำลังเป็นอีกกลุ่มที่มีอำนาจซื้อสูงในอนาคต เพราะมีรายได้สูง มีเงินออมมาก หลายคนวางแผนรองรับชีวิตวัยเกษียณ ส่วนคนไหนที่มีเงินออมก็จะมองหาแหล่งเงินฝากที่ได้ผลตอบทนสูง

ธนาคารออมสิน นำร่องเรื่องการสร้างคอมมูนิตี้ ให้ผู้สูงอายุ มีการเปิดตัวโครงการ “ ธนาคารผู้สูงวัย “ มาตั้งแต่ปี 2560 มีการออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเฉพาะสำหรับผู้สูงวัย ทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง อาทิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย (Reverse Mortgage)


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. มีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากรองรับผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัว senior savings เพื่อรองรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เปิดให้คนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี เปิดบัญชีนี้ได้ เทียบกับแบงก์อื่นที่จะกำหนดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี เปิดบัญชีเงินฝากสูงวัยได้

ขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. กำลังเตรียมออกเงินฝากพิเศษเฉพาะกลุ่มนี้อยู่ แต่ระหว่างนี้มีเงินฝากพิเศษ ที่เปิดกว้างรับผู้ฝากบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่จำกัดอายุ แต่เน้นเจาะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีเงินฝากมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.857 % ต่อปี

ซึ่งข้อดีของเงินฝากพิเศษเหล่านี้คือ จะเป็นบัญชีบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย ที่สำคัญคือผลอตบแทนดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์แบบเผื่อเรียกทั่วๆไป ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัยที่อยากออมเงิน แบบที่ไม่มีความเสี่ยง


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.