• Chatchai

“SCB ห่วงใยคุณ” มอบเครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมมอบถุงปันสุข “SCB ห่วงใยคุณ” เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้อง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ส่งมอบถุงปันสุข “SCB ห่วงใยคุณ” ให้แก่สำนักงานเขตจตุจักร โดยมีคุณอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร รับมอบจาก คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook