• WPT Team

ไทยพาณิชย์'เว้นค่าฟีภาษีหัก ณ ที่จ่าย หนุนภาคธุรกิจตลอดปี64


ไทยพาณิชย์ ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (SCB e-Withholding Tax) ไปจนถึง 31 ธ.ค.64 หนุนภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ


นายศิโรตม์ วิชยาภัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน GTS และ Ecosystems ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การดำเนินยุทธศาสตร์ National E-Payment ของประเทศไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลได้พลิกโฉมไปจากอดีต โดยเฉพาะระบบการชำระเงินแบบ Any ID (พร้อมเพย์) ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ นับเป็นความสำเร็จจากแรงขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนร่วมกัน ดังนั้น การผลักดันระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายในปัจจุบันจึงเป็นความท้าทายสำหรับทุกคนที่จะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอีกครั้งธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนกรมสรรพากรอย่างเต็มที่ในการช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้ามาสู่ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-withholding Tax) มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงจัดแคมเปญ “SCB e-withholding Tax สมัครภายใน 31 มี.ค.64 ใช้ฟรีตลอดปี 2564” โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายการให้กับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการ SCB e-Withholding Tax สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564


ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจเอสเอ็มอีเข้ามาใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพราะเชื่อว่าเมื่อได้ใช้งานจริงแล้วจะมองเห็นประโยชน์ของระบบ e-Withholding Tax ที่มีต่อตัวธุรกิจ และคู่ค้า ตลอดจนเป็นการยกระดับระบบภาษีของประเทศที่มีความโปร่งใส ทันสมัย เท่าทันต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลปัจจุบัน


ทั้งนี้ บริการ SCB e-Withholding Tax จะมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นตัวกลางดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการ มีจุดเด่นในการอำนวยความสะดวก ช่วยลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารในการจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับกรมสรรพากร ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และช่วยให้บริษัททำธุรกรรมได้รวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net)


โดยกระบวนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะผ่านระบบดิจิทัล ในอีกทางหนึ่งจึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปริมาณการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษที่ลดลง ซึ่งเรามั่นใจว่ามีผู้ประกอบการจำนวนมากที่พร้อมจะเปลี่ยนมาใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอกนิกส์ ด้วยมีประสิทธิภาพในการจัดการและคล่องตัวมากกว่ารูปแบบเดิม พร้อมเป็นระบบหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างกว้างขวางในอนาคต


ลูกค้าธุรกิจที่สนใจสนใจสมัครใช้บริการ SCB e-Withholding Tax สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center 0-2722-2222


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.