บสย.ค้ำสินเชื่อ (LG)กว่า 2.4 หมื่นล้านเร่งหามาตรการช่วยกลุ่มเสี่ยง

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้อนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ หรือ LG ไปแล้วกว่า 43,000 ฉบับ คิดเป็นวงเงินอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อกว่า 24,000 ล้านบาท โดยเดือนมกราคม 2563 อนุมัติ LG จำนวน 14,465 ฉบับ วงเงินอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อกว่า 8,129 ล้านบาท เดือนกุมภาพันธ์ อนุมัติ LG จำนวน 21,946 ฉบับ วงเงินอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อกว่า 10,547 ล้านบาท และ เดือนมีนาคม (1-16 มี.ค.) อนุมัติ LG จำนวน 6,586 ฉบับ วงเงินอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อกว่า 5,896 ล้านบาท ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อไมโครและ โครงการ Portfolio Guarantee Scheme หรือ PGS

รวมทั้งได้ ประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อหามาตรการร่วมกันช่วยผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบทั้งในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ภาคการเกษตร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน ปี 2563 เป้าค้ำประกันสินเชื่อ 100,500 ล้านบาท อนุมัติ LG 112,921 ฉบับ และช่วยผู้ประกอบการรายใหม่ 83,562 รายสำหรับมาตรการช่วยผู้ประกอบการ SMEs ต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างไทย ต่อเติม เสริมทุน สำหรับลูกค้า บสย.ปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ ร่วมกับธนาคารพันธมิตร เพื่อลดภาระผู้ประกอบการ โดยค้ำประกันเต็มจำนวนเงินกู้ใหม่ วงเงินค้ำประกันสูงสุดต่อรายไม่เกิน 30 ล้านบาท อายุโครงการ 10 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก วงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 60,000 ล้านบาท

โดยฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี วงเงินค้ำประกันสูงสุดต่อรายไม่เกิน 30 ล้านบาท อายุโครงการ 10 ปี โดยมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 60,000 ล้านบาท

อีกทั้งยังมีมาตรการที่ช่วยลดภาระผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ 1. การขยายเวลาค้ำประกันสินเชื่อ กลุ่มลูกค้าเดิมของ บสย. ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะ 5-7 โดยการขยายระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อ ออกไปอีก 5 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำฯ 2.พักชำระค่าธรรมเนียม สูงสุด 12 เดือน และการให้คำปรึกษาโดย หมอหนี้ บสย. ผ่าน Call Center 02-890-9999 และ Line หมอหนี้ บสย. @doctor.tcg

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook