ก.ล.ต. เผยกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนโฉมใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

ก.ล.ต. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน ยกระดับมาตรฐานการติดตามความคืบหน้า แจ้งสถานะการดำเนินการ 3 ระยะ เพิ่มความสะดวกผู้ลงทุนและประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนและประชาชน เพื่อยกระดับการให้บริการโดยจะแจ้งความคืบหน้าของสถานะการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนเป็น 3 ระยะ คือ ในระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนการพิจารณา และเมื่อมีการดำเนินการตามกฎหมาย เพิ่มความสะดวกในการติดตามเรื่อง และในกรณีที่พบการดำเนินการล่าช้าเกินควรหรือเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่สุภาพ สามารถติดต่อสายตรงเลขาธิการ ก.ล.ต. ผ่านทางอีเมล ruenvadee@sec.or.th หรือโทรศัพท์ 092-498-4939 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในการทำงานของ ก.ล.ต. ในด้านการคุ้มครอง ผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนและประชาชนสามารถร้องเรียน ชี้เบาะแส และสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

· กรอกแบบฟอร์มการร้องเรียน​ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.sec.or.th

· อีเมลถึง complain@sec.or.th หรือ ruenvadee@sec.or.th

· โทรศัพท์ สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. 1207 (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

· ส่งไปรษณีย์มาที่ ก.ล.ต.

· เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ที่ ก.ล.ต. ในวันและเวลาทำการ

· facebook page: “สำนักงาน กลต.”


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.