ก.ล.ต. ร่วมงานประชุมระดับโลกเสนอแนวทางผลักดันความยั่งยืนทางการเงินของไทย

ก.ล.ต. เข้าร่วมงาน Central Bank and SWF Forum 2020 และ GFF Summit 2020 ณ ลักเซมเบิร์ก เพื่อนำเสนอแนวทางการผลักดันพัฒนาการด้านความยั่งยืนทางการเงินของไทย


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมงาน “Central Bank and Sovereign Wealth Fund (SWF) Forum 2020” และ “Global Funding and Financing (GFF) Summit 2020 ที่ เมืองลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 28 30 มกราคม 2563 เพื่อนำเสนอแนวทางการผลักดันการพัฒนาด้านความยั่งยืนทางการเงินของไทย พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านอุตสาหกรรมกองทุนรวมของทั้งสองประเทศ


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. และคณะ พร้อมนำเสนอแนวทางการผลักดันด้านความยั่งยืนทางการเงิน (sustainable finance) ของไทย และของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ในโอกาสเข้าร่วมงาน “Central Bank and Sovereign Wealth Fund Forum 2020” และร่วมอภิปรายในช่วง “Green Finance” ตามที่ได้รับคำเชิญจาก Deutsche Börse Global รวมทั้งเข้าร่วมงาน “Global Funding and Financing Summit 2020” ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2563ในโอกาสนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ นางสาวจอมขวัญ คงสกุล และคณะ จะเข้าพบ Mr.Claude Marx เลขาธิการ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. และ CSSF มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับดูแลบริษัทจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมมาตั้งแต่ปี 2555 โดยในครั้งนี้จะหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านอุตสาหกรรมกองทุนรวมของสองประเทศ โอกาสและความท้าทายจากนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน ประเด็นด้านความยั่งยืนทางการเงิน และคาดว่าจะเสนอกรอบความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพ (capacity building) ในการพัฒนาด้าน FinTech และด้านความยั่งยืนทางการเงินต่อไป


นอกจากนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. และคณะ มีกำหนดการเข้าเยี่ยมชม และประชุมหารือกับผู้บริหาร Luxembourg Green Exchange (LGX) เกี่ยวกับ information platform ซึ่งเป็นรูปแบบการรวบรวมข้อมูลของหลักทรัพย์ที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องดังกล่าวได้ง่ายและสะดวก โดย ก.ล.ต. มีแผนที่จะพัฒนา information platform สำหรับหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวของไทยเช่นเดียวกัน การประชุมร่วมกับผู้บริหาร LGX ครั้งนี้ ก.ล.ต. จะหารือถึงการขอความร่วมมือทางเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนงานของ ก.ล.ต. ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการระดมทุนและลงทุนที่ส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนด้านการเงิน

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook