สำนักงานสลากฯ ครองแชมป์ส่งรายได้เข้ารัฐปีงบ63 สูงเป็นอันดับที่1

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า

ในเดือนกันยายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 6,573 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ รวมจำนวน 188,861 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณจำนวน 188,800 ล้านบาท


ลำดับที่ รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน

1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 46,598 ล้านบาท

2 บริษัท ปตท. 29,198 ล้านบาท

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619 ล้านบาท

4 ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย 10,500 ล้านบาท

6 บริษัท กสท โทรคมนาคม 8,890 ล้านบาท

7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,715 ล้านบาท

8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 6,230 ล้านบาท

9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922 ล้านบาท

10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,660 ล้านบาท

อื่นๆ 22,529 ล้านบาท รวม 188,861 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บจำนวน 159,800 ล้านบาท ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินด้วย

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.