• Chatchai

สคร. แจงผลเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 มียอดการเบิกจ่ายสะสมแล้ว 169,883 ล้านบาท ซึ่งการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจยังคงเท่ากับ 80% โดยการเบิกจ่ายที่ล่าช้าส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสาหกิจหลักเพียง 2 แห่งที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า 50% ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งหากไม่รวม การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 2 แห่งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 จะเท่ากับ 96% ของเป้าหมาย และดีกว่าการเบิกจ่ายในปีที่ผ่านๆ มา

ทั้งนี้ สคร. ให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และได้ความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจในการผลักดันการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งได้ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจเร่งการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมให้สามารถดำเนินโครงการได้เร็วขึ้นอีกด้วย เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศให้มีความต่อเนื่อง


ส่วนกรณีการเบิกจ่ายล่าช้าของ รฟท. และ กทพ. นั้น สคร. ได้เข้าไปร่วมแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารของ รฟท. และ กทพ. ซึ่งรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่ง ยืนยันที่จะเร่งแก้ไขปัญหาและดำเนินการเบิกจ่ายในโครงการที่มีปัญหาให้ได้มากที่สุด และจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดิมในการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook