ตลท-KBTGรุกแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเรืองโรจน์ พูนผล ประธานบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจร เพิ่มช่องทางใหม่สำหรับผู้ต้องการระดมทุน รวมทั้งสร้างโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกแก่ผู้ลงทุน มุ่งสร้างระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครบถ้วนตามมาตรฐานโลก สู่การเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนดิจิทัลในอนาคต  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.