• WPT Team

ตลท.เผยกำไรบจ.ครึ่งปีแรก 3.73 แสนลบ.ลดลง 17% เหตุสงครามการค้ายืดเยื้อหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานยอดขายในครึ่งแรกปี 2562 รวม 5.53 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% มีกำไรสุทธิในครึ่งแรกปี 2562 ที่ 3.73 แสนล้านบาท ลดลง 17.1% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน

  นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 679 หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น 95.4% จากทั้งหมด 712 หลักทรัพย์ (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด หรือ NPG) นำส่งผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 พบว่าหลักทรัพย์ที่รายงานผลกำไรสุทธิมีจำนวน 501 หลักทรัพย์ คิดเป็น 73.8% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด  โดยผลการดำเนินงานในงวดครึ่งแรกปี 2562 หลักทรัพย์จดทะเบียนมียอดขายรวม 5,534,042 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% ขณะที่กำไรจากการดำเนินงาน (core operating profit) 424,068 ล้านบาท ลดลง 21.5% และกำไรสุทธิ 373,170 ล้านบาท ลดลง 17.1% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยในไตรมาส 2/2562 หลักทรัพย์จดทะเบียนมียอดขายรวม 2,781,374 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.8% มีกำไรจากการดำเนินงานหลัก 183,974 ล้านบาท ลดลง 35.8% และกำไรสุทธิ 164,713 ล้านบาท ลดลง 20.7% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน

  “ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปีอ่อนตัวลงมาก เนื่องจากในไตรมาสสองเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงติดตามข่าวสารเศรษฐกิจโลก และพิจารณาการลงทุนด้วยความระมัดระวัง” นายแมนพงศ์ กล่าว

  ในด้านความสามารถการทำกำไรของหลักทรัพย์จดทะเบียนไทยในช่วงครึ่งปีแรก มีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (core operation profit margin) อยู่ที่ 7.7% ลดลงจาก 9.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิ (net profit margin) อยู่ที่ 6.7% เมื่อเทียบกับ 7.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลกระทบนี้ทำให้หลักทรัพย์จดทะเบียนไทยมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูงขึ้น ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 1.36 เท่า จากช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 1.26 เท่า

  หมวดธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานเติบโตและมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น คือ หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ และ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook