• Chatchai

“ส.ขอนแก่น” ส่งเสบียงร่วมต้าน COVID-19นายจรัสภล รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ หรือ SORKON (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมส่งมอบข้าวกล่องร้าน ‘แซ่บ คลาสสิก’ มูลค่า 100,000 บาท โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กลาง) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 3 จากขวา) นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ขวา) และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบเพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกระดับ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนักในการช่วยเหลือคนไข้เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook