ครม.เคาะลดเงินสมทบประกันสังคม 2เดือน

ครม. เคาะผู้ประกันตน ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 75 บาท 2 เดือน


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 ม.ค. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงาน ในการกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยปรับลดอัตรานำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค.64 ดังนี้การลดอัตรานำส่งเข้ากองทุนฯ ในส่วนของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม จากเดิม 3% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ให้เหลือ 0.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนนายจ้าง ส่งเงินสมทบตามเดิมในอัตรา 3% ของค่าจ้างผู้ประกันตน และในส่วนของรัฐบาล ส่งเงินสมทบตามเดิมในอัตรา 2.75% ของค่าจ้างผู้ประกันตน สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคมนั้น ให้ลดการนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ เหลือ 38 บาท/เดือน


นายอนุชา กล่าวว่า นายจ้าง 4.86 แสนราย ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จำนวน 11.16 ล้านคน และผู้ประกัน ตามมาตรา 39 อีกจำนวน 1.83 ล้านคน ได้รับความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบ ที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.นี้ ราว 23,119 ล้านบาท

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.