คณะพาณิชย์และบัญชีธรรมศาสตร์ เปิดรับโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ในโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 21

ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564


พร้อม เปิดบ้าน “รู้ลึกรู้จริงด้านอสังหาริมทรัพย์”

OPEN HOUSE โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ MRE รุ่นที่ 21

ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 - 17:00น.

ณ โรงแรม Centara Grand@Central World

ห้อง Lotus suite 1-4 ชั้น22


ลงทะเบียน(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ได้ที่โทร. 02-613-2260, 02-613-2297, 02-623-5105

E-mail : property@tbs.tu.ac.th

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.re.tbs.tu.ac.th60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228