• yindee

TCAPซื้อหุ้นคืน-ปันผลพิเศษ

ทุนธนชาตเงินล้นหมื่นล้าน บอร์ดอนุมัติซื้อหุ้นคืน 5พันล้านและจ่ายปันผลพิเศษผู้ถือหุ้น 4 บาทต่อหุ้น

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแนวทางบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน ที่จะเกิดขึ้นหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจจากการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาต (TBANK) กับธนาคารทหารไทย หรือ TMB ซึ่งในการทำธุรกรรมครั้งนี้บริษัทจะมีสภาพคล่องส่วนเกินประมาณ 1หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการำด้อนุมัติให้ หุ้นคืน จำนวนไม่เกิน 97 ล้านหุ้น วงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท พร้อมการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ อัตรา 4 บาท/หุ้น


ทั้งนี้การซื้อหุ้นคืนจะทำให้EPSของบริษัทสูงขึ้น ขณะที่ผู้ถือหุ้นก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันปันในอัตราที่สูงขึ้นด้วย เพราะจะนวนหุ้นซื้อหุ้นเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องถูกหักออกไป

ล่าสุดหุ้นTCAPซื้อขาย 50.75 บาท การจะจ่ายปันผลพิเศษหุ้นละ 4 บาท เท่ากับให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผล ที่ 7.88%
+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook