บสย. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (TCG New Board Member Orientation) นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บสย. ร่วมบรรยายภาพรวมบทบาทภารกิจและการดำเนินงานของ บสย. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ บสย. สำนักงานใหญ่ บสย.
  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.