บสย.เปิดสำนักงานให้คำปรึกษาSME ช่วยเข้าถึงแหล่งทุน

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คณะกรรมการ บสย. นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และ ผู้บริหาร บสย. ร่วมพิธีเปิด บสย. สำนักงานเขตนครหลวง แห่งใหม่ รองรับความต้องการผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุน และการค้ำประกันสินเชื่อ ณ ชั้น 1 อาคารชาญอิสรระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งทุน แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ พ่อค้า-แม่ค้า แผงลอย ผู้ประกอบการSMEs กลุ่ม Start-up นวัตกรรม ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มที่ต้องการขยายธุรกิจ หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อประกอบธุรกิจ แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือกู้ได้ เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ การจัดการหนี้ การเดินบัญชีเพื่อการขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ
+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook