• yindee

TFIถูกฟ้องล้มละลาย

อึ้ง ! TFI หนึ่งใน อาณาจักรธุรกิจ " ประยุทธ มหากิจศิริ " ถูกเจ้าหนี้การค้า ฟ้องล้มละลาย แต่ยันไม่ได้มีหนี้ล้นพ้นตัว-ทำธุรกิจได้ปกติ

นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ หรือ TFI เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ชี้แจงกรณีศาลฯ สั่งให้บริษัทล้มละลายเหตุค้างค่าวัตถุดิบว่า บริษัทยังมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน และประกอบธุรกิจได้ตามปกติ เร่งคุยทนายดำเนินการทางกฎหมายต่อไป


ประยุทธ มหากิจศิริ

ตามที่บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ ได้มีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบเม็ดพลาสติกจากผู้จำหน่ายต่างประเทศรายหนึ่ง ซึ่งต่อมาได้มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระค่าวัตถุดิบ เป็นจำนวนเงินประมาณ 84 ล้านบาท


ทั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเจรจา มาเป็นลำดับ แต่ปรากฎว่าเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 2562 ศาลล้มละลายกลาง (ศาล) ได้ปิดหมายเรียกคดีล้มละลาย ทั้งนี้ศาลได้รับคำร้อง โดยมีคดีหมายเลขดำที่ ล.2817/2562 เป็นหมายถึงบริษัทฯ อันเนื่องมาจากข้อพิพาทข้างต้น โดยศาลนัดพิจารณาในวันที่ 30 ก.ย. 2562

  ในการนี้บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มิได้มีหนี้สินล้นพ้นตัว บริษัทฯ ยังมีทรัพย์สินจำนวน 1,693 ล้านบาท มีหนี้สินจำนวน 1,428 ล้านบาท ซึ่งยอดหนี้สินนี้ได้รวมยอดค้างชำระคดีข้างต้นแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน (อ้างอิง งบการเงินระหว่างกาลไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2562) ปัจจุบันบริษัทฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างปกติ ในการนี้บริษัทฯ จะร่วมปรึกษาหารือกับทนายความ เพื่อพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ก่อนหน้าTFI แจ้งยุติผลิตชั่วคราว และจะลดคนงานลง 30%


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook