• yindee

ลดเครดิตTHAIสู่ Default

ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน “บ. การบินไทย” เป็น “D”


ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลดลงสู่ระดับ “D” หรือ “Default” โดยอันดับเครดิตถูกปรับลดลงหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งส่งผลให้บริษัทเข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี้ (Automatic Standstill) กับเจ้าหนี้ทุกรายตามกฎหมายทั้งนี้ ทริสเรทติ้งจะประเมินอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทอีกครั้งเมื่อบริษัทได้บรรลุข้อตกลงแผนฟื้นฟูกิจการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)

อันดับเครดิตองค์กร: D

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

THAI206A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 D

THAI208A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,250 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 D

THAI208B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 D

THAI209A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 D

THAI20NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,035 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 D

THAI212A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 D

THAI215A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 833 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 D

THAI215B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,167 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 D

THAI215C: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 D

THAI218A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 D

THAI21NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 634 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 D

THAI21DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,340 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 D

THAI21DB หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 D

THAI222A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 D

THAI224A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 D

THAI225A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,970 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 D

THAI226A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 D

THAI229A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 D

THAI22OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 D

THAI232A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 D

THAI232B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,453 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 D

THAI238A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 D

THAI238B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 D

THAI23DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 D

THAI242A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 D

THAI243A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 D

THAI245A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 910 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 D

THAI246A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 D

THAI24DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,430 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 D

THAI252A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 D

THAI254A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 D

THAI259A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 D

THAI265A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 610 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 D

THAI26DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 D

THAI276A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 D

THAI282A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 D

THAI288A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 D

THAI28DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 D

THAI295A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,320 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 D

THAI29NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,899 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 D

THAI308A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573 D

THAI326A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575 D

THAI332A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2576 D

THAI338A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2576 D

THAI345A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,190 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2577 D

THAI34NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,767 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2577 D

THAI206A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 D

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook