ก.ล.ต.เปิดรับเจ้าหนี้รายย่อยหุ้นกู้ THAI ยื่นคำร้องได้ถึง 2 พ.ย.นี้


ก.ล.ต. ร่วมเป็น “ศูนย์ประสานงานหุ้นกู้การบินไทย” พร้อมให้บริการผู้ถือหุ้นกู้ (บุคคลธรรมดา) เผยมีรายย่อยกว่า 2,100 ราย มูลค่ากว่า 7,500 ล้านบาท เปิดโอกาสโต้แย้งได้ถึง 16 พ.ย.63 ผู้จัดทำแผนการฟื้นฟูฯ ส่งแผนต่อศาลล้มละลายฯ ไม่เกิน 2 มี.ค.64


   นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าวันที่ 23 ก.ย. ซึ่งเป็นวันแรกก.ล.ต.เปิดรับยื่นคำร้องขอชำระหนี้ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เฉพาะบุคคลธรรมดาเป็นวันแรก โดยจะเปิดให้ยื่นคำร้องขอชำระหนี้ถึงวันที่ 2 พ.ย.63


  ทั้งนี้มูลหนี้หุ้นกู้ของการบินไทยรวมอยู่ที่ 71,608 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลหนี้ของบุคคลธรรมดามูลค่า 7,586 ล้านบาท หรือจำนวน 2,140 ราย โดยการเปิดศูนย์กลางในการยื่นคำร้องชำระหนี้หุ้นกู้ของการบินไทยเฉพาะบุคคลธรรมดา สามารถดำเนินการได้ 3 จุดได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ,สำนักงานการบินไทย, และกรมบังคับคดี   ด้านนางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กรมบังคับคดี กล่าวว่าการ การยื่นคำร้องขอชำระหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ THAI เริ่มยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ www.led.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถึงวันที่ 22 กันยายน 2563 มีผู้ยื่นคำร้องแล้วจำนวน 922 ราย คิดเป็นมูลหนี้ประมาณ 1,277 ล้านบาท โดยหลังจากปิดการยื่นคำร้องวันที่ 2 พ.ย.63 จะเปิดโอกาสให้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ มีสิทธิเข้าไปตรวจสอบคำขอรับชำระหนี้ที่ยื่นเข้ามา


ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะโต้แย้ง จะต้องทำคำโต้แย้งส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (จพท.) กรมบังคับคดี ภายในวันที่ 16 พ.ย. 63 หรือมีระยะเวลาในการโต้แย้ง 14 วัน เท่านั้นหลังปิดรับคำของชำระหนี้ ซึ่งหากไม่มีผู้โต้แย้งจะพิจารณาและมีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ตามจำนวนที่เจ้าหนี้ร้องขอมา โดยอยู่ในเงื่อนไขว่าเอกสารครบถ้วนและมูลหนี้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามหากมีการโต้แย้งจะต้องนัดสอบสวนทุกฝ่าย


   หลังจากวันที่ 16 พ.ย. 63 ผู้จัดทำแผนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย จะต้องส่งแผนต่อศาลล้มละลายกลาง ภายในวันที่ 2 ม.ค.64 หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 2 มี.ค.64 เนื่องจากผู้จัดทำแผนฟื้นฟูสามารถขอขยายระยะเวลาจัดทำแผนได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน


   หากผู้ถือหุ้นรับเรื่่องแผนแล้วและไม่เห็นด้วยกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ มีสิทธิยื่นคัดค้านที่ศาลล้มละลายกลางภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสาร แต่ถ้าคัดค้านประเด็นอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ มีสิทธิขอแก้ไขแผนการฟื้นฟูกิจการ ส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ก่อนการประชุมเจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า 3 วัน


   และหลังจากนั้นกรมบังคดีจะนัดประชุมเจ้าหนี้ไม่เกินพ.ค.64 เพื่อโหวตว่าจะรับแผนการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ หากรับจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ส่วนการชำระหนี้จะเกิดขึ้นหลังจากการประชุมแผนการฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้การฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเป็นกรณีที่ใหญ่สุดทั้งจำนวนเจ้าหนี้และมูลหนี้ ตั้งแต่มีกฏหมายการฟื้นฟูปี 2541


ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดให้บริการศูนย์ประสานงานหุ้นกู้การบินไทยสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ณ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีร่วมอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น G อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต ตามวันและเวลาราชการ


นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมกับบริษัท การบินไทย พัฒนาเว็บไซต์ www.tgbondinfo.com เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย สามารถตรวจสอบข้อมูลยอดหนี้ของตนได้ หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ “สายด่วนผู้ถือหุ้นกู้การบินไทย” 1207 กด 9 โดย ก.ล.ต. พร้อมตอบข้อซักถามและรับประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook