• WPT Team

ครม.ไฟเขียวอัดเงิน3แสนล้านกระตุ้นศก.

อัพเดตเมื่อ: 21 ส.ค. 2019

ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 แสนล้านบาท เตรียมเปิดลงทะเบียนเว็บ ททท. โหลดแอป “เป๋าตังค์” ธ.กรุงไทยรับเงินท่องเที่ยว 1,000 บาท


นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอัดฉีดวงเงินออกสู่ระบบ 3.16 แสนล้านบาท คาดช่วยผลักดันจีดีพีประมาณ 0.5-0.6% หวังให้จีดีพีโตสูงกว่า 3 %ในปี 2562


สำหรับเร่งด่วน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1.มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ในจังหวัดประกาศเขตภัยแล้ง 13 จังหวัด จึงมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช่วยเหลือลูกค้า 909,000 ราย ลดภาระดอกเบี้ย 0.1% สำหรับยอดเงินกู้ไม่เกิน 3แสน บาทต่อราย เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562- 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเวลา 1 ปี และ ธ.ก.ส.ยังขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ให้กับ ลูกค้า ธ.ก.ส.ในจังหวัดประกาศเขตภัยแล้ง เป็นเวลา 2 ปี ไม่เกิน 31 กรกฎาคม 2564 ไม่จำกัดเงินกู้
นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังเตรียมปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินภัยแล้ง วงเงิน 5หมื่นล้านบาท ยกเว้นดอกเบี้ยในปีแรก ปล่อยกู้ 5หมื่นบาท/ราย รวมทั้งยังปล่อยสินเชื่อฟื้นฟูความเสียหายจากภัยแล้ง วงเงิน 5,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ 5แสนบาทต่อราย นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระต้นทุนการปลูกข้าวนาปีฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายในเดือนสิงหาคม 3 ล้านราย เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนการปลูกข้าว 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่


2.มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 500 บาทต่อคนต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 และยังจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการ 500 บาทต่อราย การดูแลมารดาประชารัฐ 300 บาทต่อราย


3.มาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภค เพื่อส่งเสริมคนมีรายได้ระดับปานกลางกระตุ้นการท่องเที่ยว ผ่านมาตรกร “ชิม ช้อบ ใช้” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง 3 เดือน กำหนดให้ใช้เงินนอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน เพื่อกระจายสู่ท้องถิ่นทุกพื้นที่จังหวัดอื่น สำหรับจากการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการส่งเงินผ่าน G-wallet หรือแอปเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย 1,000 บาท เมื่อนำเงินออกไปท่องเที่ยวทั่วประเทศเพิ่มเติม จากนั้นจะคืนเงินผ่านแอปให้อีกร้อยละ 15 ของเงินใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่เกิน 30,000 บาท กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 10 ล้านคน ลงทะเบียนก่อนได้สิทธิ์ก่อน แต่หากลงทะเบียนแล้วไม่ใช้สิทธิ์ต้องดึงสิทธิ์ไปให้คนลงทะเบียนสำรองเอาไว้ต่อไป รัฐบาลจึงต้องเร่งทำประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมเปิดให้คนระดับกลางลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ททท.ระหว่างวันที่ 23 กันยายน-15 พฤศจิกายน จากนั้นจะส่ง SMS ยืนยันภายใน 3 วันทำการ และผู้ลงทะเบียนต้องโหลดแอป G-wallet หรือแอปเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย เพื่อรับเงิน 1,000 บาท สำหรับการท่องเที่ยวทั่วประเทศ


นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ขยายเวลามาตรการยกเว้นวีซ่าด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) ให้กับนักท่องเที่ยว 18 ประเทศ 1 เขตปกครองพิเศษไต้หวัน เริ่มจากเดือนกันยายน 2562 –เมษายน 2563 และที่ประชุมหารือกันอย่างกว้างขวาง จึงไม่ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน -อินเดีย เนื่องจากห่วงเรื่องความมั่นคง เพราะการยกเว้น VOA ยังพอดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง.

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook