• Chatchai

คปภ. โชว์ยอดประชาชนตื่นตัวร่วมงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ทะลัก 6.3 หมื่นคน เบี้ย 728 ล้าน แจก BMW X1


ทุนประกันภัยรวม 6,769 ล้านบาท เผยแบบสะสมทรัพย์/ออมทรัพย์ เป็นกรมธรรม์ยอดฮิตของประกันชีวิต ส่วนประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นกรมธรรม์ยอดนิยมของประกันวินาศภัย พร้อมมอบรางวัลใหญ่รถยนต์ BMW X 1ให้กับผู้โชคดีที่ซื้อประกันภัยภายในงานสัปดาห์ประกันภัยจากบูธ บริษัท ทิพยประกันชีวิต


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ คปภ. ได้จัดงาน“สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” หรือ Thailand Insurance Expo 2019 ภายใต้ธีม "พลิกโฉมประกันสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย" (Health Insurance Without Boundaries : InsurTech Connect) ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการ ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งธีมจัดงานในปีนี้เป็นการนำเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีมาร้อยเรียงเข้ากับประกันสุขภาพ เพื่อเชื่อมต่อระบบประกันภัยให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเกิดผลิตภัณฑ์และการให้บริการเกี่ยวกับประกันสุขภาพแบบใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทย


สำหรับผลของการจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” นับว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยเห็นได้จากมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2562 ทั้ง 3 วัน ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 จำนวน 63,471 คน เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานจำนวน 45,979 คน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานถึง 17,492 คน หรือเพิ่มขึ้นถึง 38%


ส่วนยอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งสิ้น 15,097 กรมธรรม์ เมื่อเทียบกับปี 2561 มียอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย จำนวน 13,326 กรมธรรม์ คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 13% โดยแบ่งเป็น กรมธรรม์ประกันชีวิต 6,354 กรมธรรม์ และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย 8,743 กรมธรรม์ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 728 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต 643 ล้านบาท เบี้ยประกันวินาศภัย 85 ล้านบาท และทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 6,769 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนประกันชีวิต 3,721 ล้านบาท และทุนประกันวินาศภัย 3,048 ล้านบาท


ทั้งนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ คือ กรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และตามด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ตามลำดับ) สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ คือ กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์/ออมทรัพย์ รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และตามด้วยกรมธรรม์แบบตลอดชีพ (ตามลำดับ)


อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ดึงดูดประชาชนให้เข้าชมงาน“สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” คือ การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในราคาถูกที่มีส่วนลดสูงสุดถึง 30 % ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับบริการด้านประกันภัยครบวงจรและเทคโนโลยีประกันภัยภายในงาน ทั้งนี้กิจกรรมมีผู้ให้ความสนใจมากยังรวมถึงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ”


ในวันนี้นอกจากจะมีการแถลงข่าวผลการจัดงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 แล้ว ยังมีการมอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” แล้วเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ BMW X 1 ก็คือ คุณพัชรจิต รุ่งรัตน์นภา ผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ กรมธรรม์สะสมทรัพย์ และกรมธรรม์บำนาญ จากบูธ บริษัท ทิพยประกันชีวิต


เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ประกันภัยในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทั้ง สภาธุรกิจประกันภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ดาราศิลปิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สถาบันการเงินต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชน ที่มีส่วนร่วมทำให้งานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงาน คปภ.จะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเช่นนี้ตลอดไป

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.