• Chatchai

ไทยประกันชีวิต...เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์สนับสนุนโครงการ "ทิ้งได้บุญ"


น.ส.ปรารถนา มุ่งศิริ ผู้จัดการ สำนักงานอาคารไทยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบขยะพลาสติกให้แก่วัดจากแดง จากการจัดนิทรรศการ “ทิ้งได้บุญ” กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกและคัดแยกขยะพลาสติก สำหรับนำไป Upcycle ในการผลิตผ้าห่มกันหนาว เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไป ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook