• noptanitc

ไทยประกันชีวิตสนับสนุนโรงทานวัดใหญ่พิษณุโลกนางนิภา ประภาวงศ์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขยายงานภูมิภาค 2 บริษัท ไทยประกันชีวิต เป็นผู้แทนบริษัทฯ ถวายข้าวสารจำนวน 1,350 กิโลกรัม แก่พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สำหรับนำไปร่วมจัดตั้งโรงทานของวัดฯ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228