• Chatchai

ไทยประกันชีวิตสนับสนุนโรงทานวัดใหญ่พิษณุโลกนางนิภา ประภาวงศ์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขยายงานภูมิภาค 2 บริษัท ไทยประกันชีวิต เป็นผู้แทนบริษัทฯ ถวายข้าวสารจำนวน 1,350 กิโลกรัม แก่พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สำหรับนำไปร่วมจัดตั้งโรงทานของวัดฯ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook