• Chatchai

"ไทยประกันชีวิต" สนับสนุนมัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญีรีน (ห้วยขวาง) เพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคฟัรดูอีนแก่เยาวชน


นายพัลลภ เงินเจริญ ผู้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต มอบเงินจำนวน 30,000 บาท ให้แก่ฮัจยีประดิษฐ์ มิ่งสมร อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญีรีน (ห้วยขวาง) เพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคฟัรดูอีนให้แก่เยาวชน ในงานดื่มน้ำชาการกุศล “ดารุ้ลสัมพันธ์ 2563” ณ มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญีรีน (ห้วยขวาง)

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228