• Chatchai

ไทยประกันชีวิตถวายพระพรนายทำนุ บุญประกอบ Managing Executive Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook