ไทยประกันชีวิตมอบอุปกรณ์การแพทย์ รพ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา


แพทย์หญิงนัทธมน ชัยวรรณ นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่ารวม 128,000 บาท จากนายสมเกียรติ สุขเกื้อ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จากการจัดกิจกรรมดนตรีจิตอาสา "ร้อง เล่น เต้น และทำบุญ" และกิจกรรมระดมทุนต่างๆ ณ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook