• Chatchai

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนโรงทานวัดไร่ขิงฯน.ส.ปาณี เจียรดิฐ ผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สงยะรัญ กรรมการ และนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ร่วมถวายข้าวสาร จำนวน 30 กระสอบ และน้ำดื่มน้ำใจไทยประกันชีวิต จำนวน 1,008 ขวด แก่พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid-19 ตามโครงการพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดไร่ขิงฯ จังหวัดนครปฐม

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook