• Chatchai

ไทยประกันชีวิตสนับสนุนปลูกถ่ายไตพลตรีนิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จาก พลเอกวินัย ภัททิยกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต พร้อมด้วยนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสนับสนุนภารกิจปลูกถ่ายไตแก่โรงพยาบาล ณ ตึกติณสูลานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.