• Chatchai

ไทยประกันชีวิตสนับสนุนปลูกถ่ายไตพลตรีนิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จาก พลเอกวินัย ภัททิยกุล รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต พร้อมด้วยนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสนับสนุนภารกิจปลูกถ่ายไตแก่โรงพยาบาล ณ ตึกติณสูลานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook