• Chatchai

ไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหม 5 แสนบาท ครอบครัวอาสากู้ภัยช่วยชาวบ้านน้ำท่วมที่อุบลฯ และเพลิงไหม้เชียงใหม่


นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric และตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตผู้เอาประกัน จึงได้พัฒนาบริการไทยประกันชีวิตฮอตเคลม ซึ่งเป็นบริการจ่ายสินไหมเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง กรณีภัยสาธารณะและภัยขนาดใหญ่ ล่าสุดได้ดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนตามโครงการดังกล่าว จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย


กรณี นายดำรงศักดิ์ เจียดประโคน หรือ สท.โต้ง อาสาสมัครกู้ภัย ซึ่งเสียชีวิตจากภาวะปอดติดเชื้อ ภายหลังกลับจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจ.อุบลราชธานี โดยบริษัทฯ ได้จ่ายสินไหมทดแทนแก่ผู้รับประโยชน์เป็นเงิน 1 แสนบาท


และกรณีเพลิงไหม้ในพื้นที่อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ในจำนวนนี้พบว่าเป็นผู้เอาประกันของบริษัทฯ 1 ราย คือ นายศิริมานะ ศาตมัย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายสินไหมแก่ผู้รับประโยชน์เป็นเงิน 4 แสนบาท

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook