• Chatchai

ไทยประกันชีวิต ระดมพลังจิตอาสา บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ


บริษัท ไทยประกันชีวิต ทั้งจากสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย จึงได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ภายใต้โครงการ “ไทยประกันอาสา ช่วยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย”


เบื้องต้น จิตอาสาไทยประกันชีวิต ได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 650 ถุง รวมมูลค่า 325,000 บาท นำไปส่งมอบผ่านมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น จำนวน 500 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด สำหรับถุงยังชีพอีก 150 ถุง ส่งมอบผ่านนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวมุกดาหาร


นอกจากนั้น ฝ่ายขายจิตอาสาในพื้นที่ ยังได้ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมร่วมทำอาหาร ส่งมอบให้แก่ศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยและโรงครัวพระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่ ต.นาแซง ต.นางาม ต.บึงเกลือ ใน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด


ไทยประกันชีวิตตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เอาประกันและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จึงดำเนินแนวทางช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ทั้งการออกมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมให้จิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมส่งมอบการดูแล ในฐานะเพื่อนคู่คิด เคียงข้าง คนไทยและสังคมไทย

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook