• Chatchai

ไทยประกันชีวิต รุกพัฒนาแบบประกัน Life Solutions Product เปิดตัวกรมธรรม์ใหม่ เน้นความมั่นคงทางการเงิน

คุ้มธนกิจ 99/20(1n)” และ “คุ้มธนกิจ 99(Nn)” ช่วยสร้างความแน่นอนทางการเงิน ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินในระยะยาว หรือเป็นกองทุนมรดกสำหรับครอบครัว

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดต่ำต่อเนื่อง ตลอดจนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลใจในความไม่แน่นอน และความไม่มั่นคงทางการเงินให้กับคนไทย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเจ้าของกิจการไทยประกันชีวิตในฐานะบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบโจทย์การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions โดยมุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับทุกชีวิต ผ่านการสร้างนวัตกรรมด้านสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” หรือ Customer Centric จึงพัฒนาแบบประกันใหม่ในกลุ่ม Life Solutions Product 2 แบบ คือ “คุ้มธนกิจ 99/20(1n) และ “คุ้มธนกิจ 99(Nn)” ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่ม Legacy Fit เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงในระยะยาว เสมือนเป็นหลักประกันคุ้มครองรายได้ คุ้มครองธุรกิจ หรือคุ้มครองภาระหนี้สิน พร้อมส่งต่อความมั่งคั่งเป็นกองทุนมรดกให้กับครอบครัวในอนาคต


โดยแบบประกัน “คุ้มธนกิจ 99/20(1n) รับประกันจนถึงอายุ 70 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงปีที่อายุครบ 98 ปี ครบสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์


ส่วนแบบประกัน คุ้มธนกิจ 99(Nn)” เป็นแผนประกันชีวิตที่ดูแลครอบครัวในทุกช่วงของชีวิต ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี ซึ่งผู้เอาประกันสามารถปรับแผนการบริหารเงินตามความเหมาะสม โดยเลือกชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี หรือ ชำระเบี้ยประกันภัย จนถึงอายุ 99 ปี ครบสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์


สำหรับผู้ที่ซื้อแบบประกันชีวิตดังกล่าวแบบใดแบบหนึ่ง ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ยังได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย อีกทั้งเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 1 แสนบาท ซึ่งถือเป็นการวางแผนการบริหารเงินระยะยาวที่มีความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยฯ ที่ต้องชำระ


“เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำครอบครัวหรือเจ้าของกิจการ แบบประกัน “คุ้มธนกิจ 99/20(1n) และ “คุ้มธนกิจ 99(Nn)” ถือเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกด้าน ทั้งความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองรายได้ เป็นหลักประกันกรณีมีภาระหนี้สิน เป็นทุนสำรอง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการจัดสรรเป็นกองทุนการศึกษาหรือกองมรดกสำหรับลูกหลาน ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามแบบประกันได้ที่ตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ” นายสวัสดิ์ กล่าว+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook