• Chatchai

ไทยประกันชีวิต...มอบกรมธรรม์กองทัพเรือ


พลเรือตรีพินิจ ชื่นรุ่ง เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ แบบ “เฉพาะกิจ” จากนางมนวดี เปี่ยมมงคล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต เพื่อให้ความคุ้มครองกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือผู้ได้รับคำสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ หรือ ชายแดนตะวันออก ณ กรมสวัสดิการทหารเรือ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook