ธนชาตประกันภัยมุ่งมั่นสร้างแต้มต่อให้สังคมไทย มอบทุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรฯ ต่อเนื่องปีที่ 8


นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน Chief Insurance Product Officer บริษัท ธนชาต ประกันภัย (ขวา) มุ่งมั่นสร้างแต้มต่อสู่ความปลอดภัยให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องโดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันสร้างนักกายอุปกรณ์ ผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพและคืนชีวิตให้แก่ ผู้พิการ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1 แสนบาท โดยมี อาจารย์ศศิธร สุขถมยา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรฯ (ที่ 5 จากขวา) และ ผู้ช่วยอาจารย์วรลักษณ์ ปรากฏมงคล (ที่ 6 จากขวา) ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ ธนชาตประกันภัยมอบทุนดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อร่วมสร้างบุคลากรนักกายอุปกรณ์คุณภาพในการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พิธีมอบมีขึ้น ณ กายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็วๆ นี้

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook