• Chatchai

TIC ไทยประกันภัย เดินสาย Connecting The Trust ผนึก ตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศ

หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ภารกิจหลักที่ถือเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของ TIC ไทยประกันภัย นอกจากการปรับ กลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Now Normal หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้วอีกหนึ่ง Mission สำคัญคือการลั่นกลองเรียกขวัญกำลังใจและความมั่นใจจากตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงทิศทางองค์กรภายใต้ Business Model ใหม่ ย้ำศักยภาพของการเป็น Innovative Insurer รวมถึงนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ ๆ สำหรับตัวแทนและนายหน้า และผลประกอบการที่ล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจของตัวแทน นายหน้าและพนักงาน ไทยประกันภัย ทุกคน


Connecting The Trust หัวใจหลักองค์กร

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย ได้นำทัพสร้างความเชื่อมั่นด้วยตัวเองทั้งในเรื่องของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการหลังการขายอย่างเป็นสาระสำคัญ ได้มีการออกโรดโชว์กับ ตัวแทนและนายหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งจังหวัดนครสวรรค์ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา และมีแผนจะไปทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเหนือ กลาง ตะวันออก ตะวันตก และภาคใต้ ซึ่งจากผลตอบรับของการเดินสาย Connecting The Trust กระชับความสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นของ TIC ไทยประกันภัย ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของตัวแทนและนายหน้าเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม “ความเชื่อมั่นคือกุญแจความสำเร็จ สร้างธุรกิจเหนือคู่แข่ง และความเชื่อมั่นนี้ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน นั่นคือตัวแทน นายหน้าและพนักงาน” ดร.มหัทธนะ กล่าว

Transform พร้อมเครื่องมือดันยอดขายและการให้บริการ

การออกโรดโชว์ในครั้งนี้นอกจากเพื่อต่อจิ๊กซอร์ความเชื่อมั่นให้แก่ตัวแทนนายหน้าแล้ว TIC ไทยประกันภัย ยังมีการนำเสนอนวัตกรรม ที่ออกแบบมาเพื่อตัวแทนและนายหน้ายุค Now Normal นวัตกรรมนี้เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มการขาย Agent Platform ภายใต้โปรเจกต์ TIC Lab เพื่อช่วยให้ตัวแทนและนายหน้ามีเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ออนไลน์ การคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยออนไลน์ ระบบการรายงานการชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ และระบบการเคลมสินไหมออนไลน์ เป็นต้น ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีนวัตกรรม "รับแจ้งเคลม-สำรวจภัยรถยนต์ออนไลน์" ภายใต้ชื่อ TIC The Surveyor ที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยในระบบดิจิทัล โดยในส่วนของนวัตกรรมต่าง ๆ นี้จะช่วย Support กระบวนการขายและการบริการลูกค้า ทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย TIC ไทยประกันภัยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ตัวแทนและนายหน้ามีธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับ TIC ไทยประกันภัย

กาง Roadmap to Grow

ความท้าทายของการผนึกความเชื่อมั่นให้เป็นเอกภาพนี้ นอกจากการเน้นย้ำวิสัยทัศน์ฯ พันธกิจและเป้าหมาย รวมถึงการคงอยู่อย่างมั่นคงของ TIC ไทยประกันภัยแล้ว การ “กาง Roadmap” สู่การเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร หรือ Brand of Sustainability ทั้ง 3 มิติถือเป็นภารกิจสำคัญ นั่นคือ มิติของผลประกอบการ มิติของลูกค้า และมิติของพันธมิตร-คู่ค้า เพื่อเน้นย้ำแผนระยะสั้น-แผนระยะยาว ให้ทั้งตัวแทนและนายหน้าเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่ TIC ไทยประกันภัยพร้อม “หมายมั่นปั้นมือ” ให้ตัวแทนและนายหน้าก้าวไปพร้อมกับองค์กรและเติบโตแบบก้าวกระโดดภายใต้ยุค Digital Disruption ที่องค์กรต้องพร้อมทั้งระบบที่จะปรับตัวและขับเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook