• Chatchai

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 144 ประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทสี่รอยเตียวขึ้นดอย วัดพระพุทธบาทสี่รอยคุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รก.ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ CSR บริษัท ทิพยประกันภัย จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 144 เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย โดยนำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาพร้อมกัลยาณมิตรธรรมร่วมทำบุญ สรงน้ำ ห่มผ้าพระพุทธบาทสี่รอย ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จัดโรงทานน้ำดื่ม นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา นำรถบรรเทาภัย คอยดูแลรับส่งประชาชนที่ร่วมเดินขึ้นเขาไปสักการะรอยพระพุทธบาทสี่รอย ระยะทาง 18 กิโลเมตร ตลอดทั้งคืน ในงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธบาทสี่รอย ประเพณีเตียวขึ้นดอย (เดินขึ้นเขา) วัดพระพุทธบาทสี่รอย แม่ริม จ.เชียงใหม่

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228