• Chatchai

TIP ส่งมอบความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 ให้กับพนักงานบสย.
ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ส่งมอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID -19) ให้กับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองครอบคลุม กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย ดร.รักษ์และคณะผู้บริหารระดับสูง ได้จัดสรรงบประมาณส่วนตัว เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับพนักงาน ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ในขณะนี้ ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.