TIP มอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ COVID-19ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พล.ร.ต. ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสการติดเชื้อจากการรักษาดูแลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพฯ


ทิพยประกันภัย ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ #ห่วงใยเป็นที่สุด ทิพยประกันภัย เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ , ประชาชน , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , ทหาร ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือ ดูแล หยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.