• Chatchai

TIP จับมือ TOT มอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ มอบฟรีประกันอุบัติเหตุ 1 แสนบาท

คุณประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการขายและการตลาด บริษัท ทิพยประกันภัยพร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บริษัท ทีโอที ส่งความสุขให้กับลูกค้า TOTmobile ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับทางลูกค้า TOTmobile จำนวน 5,000 รายใน โครงการ “สัญจรอุ่นใจ ไปกับ TOT&DHIPAYA”


โดยทาง บริษัท ทีโอที จะทำการส่งข้อมูลให้กับทางลูกค้าที่ใช้เบอร์ ผ่าน TOTmobile จำนวน 50,000 รายและทำการยืนยันรับสิทธิ สำหรับ 5,000 รายแรก จะได้รับสิทธิความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุด

1 แสนบาท ฟรี ทั้งนี้ได้ทำการส่ง SMS ไปยังลูกค้า TOTmobile และให้ยืนยันรับสิทธิภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ลูกค้าที่ยืนยันรับสิทธิแล้วจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - วันที่ 3 มกราคม 2563

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook