• Chatchai

ทิพยประกันชีวิต และธนาคารออมสิน มอบเงินโครงการ “อยู่กับบ้าน” ให้แก่ศิริราชมูลนิธิบริษัท ทิพยประกันชีวิต โดยนายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยธนาคารออมสิน โดยนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคล มอบเงินบริจาค โครงการ“อยู่กับบ้าน” รวมเป็นเงินจำนวน 650,000 บาท ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ โดยมี ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเมส กรรมการและเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ และ รศ.น.พ.ปรัชญา สากิจลักษณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

โครงการ “อยู่กับบ้าน” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการกักตัวอยู่กับบ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านบทเพลงและ Music Video “อยู่กับบ้าน” จัดทำโดยศิลปินดัง ติ๊ก ชีโร่ โดยนำรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการแชร์เพลง “อยู่กับบ้าน” ผ่านช่องทาง Facebook GSB Society 1 แชร์ เท่ากับเงินช่วยเหลือ 10 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วย COVID-19

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook