• Chatchai

ทิพยประกันชีวิต สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2563 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ


บริษัท ทิพยประกันชีวิต โดย คุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด (ที่ 4 จากซ้าย) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย มอบน้ำดื่ม ถุงผ้า และอุปกรณ์การเรียน โดยมี นาวาอากาศหญิง พนิตตา บัวทอง รองหัวหน้าส่วนกิจการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน บริษัท ทิพยประกันชีวิต

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook