ทิพยประกันชีวิต ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย


บริษัท ทิพยประกันชีวิต นำโดย คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารออมสิน มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ จ.เชียงราย พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวTIPlife ให้กับสามเณร โดยมอบถวายแด่ พระภาวนารัตนญาณ วิ. ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook