• Chatchai

ทิพยประกันชีวิต ร่วมลงนาม MOU ประกันชีวิตกลุ่มกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด บริษัท ทิพยประกันชีวิต (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ที่ 2 จากซ้าย) ในโครงการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างบริษัท ทิพยประกันชีวิต กับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook