• Chatchai

แบงก์ทิสโก้ รุกเบี้ยสุขภาพ จับมือพันธมิตรเปิดตัวบริการใหม่ ที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพ


นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ "TISCO Protection Advisory" หรือการเป็นที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพเพื่อปกป้องและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้า พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร


ทั้งนี้ ธนาคารจะใช้ความพร้อม 3 ด้านที่มีอยู่ และมีความแตกต่างจากที่อื่นมาเป็นจุดขาย ประกอบด้วย


1. Good Research คือ การศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงลึกและกว้าง เพื่อใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ด้านประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชั้นนำ


2. Good Product จากการที่ธนาคารทิสโก้มีแพลตฟอร์มแบบ Open Architecture หรือ การเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันชั้นนำหลายบริษัท เป็นจุดเด่นที่ทำให้ทิสโก้สามารถคัดสรร และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทประกันที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน ไม่ต้องผูกติดกับบริษัทประกันใดบริษัทหนึ่ง และ


3. Good Advice คือ เมื่อมีการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบข้อมูลความคุ้มครอง เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเภท (Best in Class) มาแนะนำให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด


นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้อำนวยการ สายประกันภัยธนกิจ ธนาคารทิสโก้ กล่าวว่า หากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551-2561) เพิ่มขึ้นถึง 67.66% แบ่งเป็นค่ายาเพิ่มขึ้น 108.66% และค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 43.27% ถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งค่ารักษาพยาบาลก้อนโตนั้น อาจเป็นเหตุให้แผนการเงินต้องสะดุด


“ค่ารักษาพยาบาลเป็นเรื่องน่ากังวล แต่สามารถวางแผนรับมือได้ ส่วนหลายท่านที่จะทำประกันแต่ยังกล้าๆ กลัวๆ เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน ไม่เข้าใจว่าประกันประเภทไหนจะให้ประโยชน์กับตัวเอง หรือกระทั่งมีความรู้สึกติดลบเพราะถูกยัดเยียดและต้องซื้อเพราะความเกรงใจ ทิสโก้จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับลูกค้า โดยตั้งต้นที่ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นหลัก จากนั้นเปรียบเทียบ และร่วมพัฒนากับพันธมิตรแต่ละราย เพราะเราเชื่อว่าบริษัทประกันภัยแต่ละรายมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกัน การเป็นธนาคารที่มีพันธมิตรที่หลากหลายไม่จำกัดค่าย จึงเป็นจุดแข็งที่ทำให้เราสามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง” นางกุสุมา กล่าว


อย่างไรก็ตาม ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจแบงก์แอสชัวร์รันของทิสโก้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง ประกันสุขภาพแผนความคุ้มครองโดดเด่นที่ได้รับความนิยม เช่น แผนความคุ้มครองโรคมะเร็ง TISCO Zero Cancer ที่มีจุดเด่นคือการจ่ายเงินคุ้มครองทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ รวมทั้งยังดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องไปตลอดจนครบวงเงิน สามารถทำประกันได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต้องแถลงประวัติสุขภาพในใบคำขอเอาประกัน) ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 80 บาทต่อเดือน ไม่ปรับเพิ่มตามอายุที่เพิ่มขึ้น และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดถึงอายุ 70 ปี รับประกันภัยโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัย


แผนความคุ้มครอง My Care Smart แบบประกันที่มอบวงเงินคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาตามจริงจนกว่าจะเต็มวงเงินในปีนั้นๆ โดยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดของค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง และวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้จะเริ่มต้นใหม่ทุกรอบปีกรมธรรม์ มีให้เลือก 3 แผน ตั้งแต่วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 300,000 บาท, 500,000 บาท และ 700,000 บาทต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเป็นพนักงานบริษัทที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว และเลือกแผนที่มีความรับผิดส่วนแรก ค่าเบี้ยประกันจะลดลงสูงสุด 50% รับประกันโดยบริษัทวิริยะประกันภัย


แผนความคุ้มครอง My Care Prestige Health แผนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพที่ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง ตั้งแต่ 10 - 100 ล้านบาท สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้ทั่วโลก (ยกเว้นแผน 1 และ 2 จาก 5 แผน) รับประกันตั้งแต่อายุ 11 - 80 ปี ต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 98 ปี สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะลูกค้าทิสโก้เท่านั้น รับผลประโยชน์กรณีตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะถึง 2 แสนบาท ทุกแผนความคุ้มครอง (เงื่อนไขการพิจารณาและความคุ้มครองขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย) รับประกันภัยโดยบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต


นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น My Gift Prestige ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ จำนวนเอาประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 1,000 ล้านบาท รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 65 ปี คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ 2 แบบคือ 5 ปี และ 10 ปี หากสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์บริษัทประกันยังมอบส่วนลดให้เพิ่มเติม (ในช่วงอายุ 18-65 ปี และเบี้ยประกันเปลี่ยนแปลงตามอายุและเพศ) รับประกันโดยบริษัท เอไอเอ หรือประกันสะสมทรัพย์ My Wish 12.4 ชำระเบี้ย 4 ปี คุ้มครองถึง 12 ปี พร้อมรับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-11 ปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 44% ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 460% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับประกันโดยบริษัท ไทยประกันชีวิต


“เราคาดว่า ภายใน 1-3 ปีนี้ สัดส่วนยอดขายของเบี้ยสุขภาพจะเพิ่มเป็น 20% เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่เบี้ยสุขภาพอยู่ที่ 10% เบี้ยประกันชีวิต 25% และเบี้ยรถยนต์ 65% โดยจะมุ่งเน้นทั้งฐานลูกค้าเวลท์ที่มีอยู่ 2 หมื่นราย ลูกค้าทั่วไป 1 แสนราย และกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ทิสโก้ดูแลกองทุนอยู่ 4,400 แห่ง มีพนักงาน 6 แสนคน เป็นหลัก” นางกุสุมา กล่าว

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook