• Chatchai

ทิสโก้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมสองปีซ้อน

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการอำนวยการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัล SET Awards 2019 - Best Company Performance เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดย บลจ.ทิสโก้ บริษัทในเครือได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company Awards) ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook