• Chatchai

"สมหวัง เงินสั่งได้" ห่วงใยชุมชน มอบอุปกรณ์ Medical Kits มูลค่ารวมdกว่า 1 ล้านบาท“สมหวัง เงินสั่งได้” ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ในกลุ่มธนาคารทิสโก้ ส่งมอบอุปกรณ์ Medical Kits มูลค่ารวม 1,053,950 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง ผ่านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมส่งถุงยังชีพแจกจ่ายแก่คนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่สาขาทุกจังหวัด ในกิจกรรม “สมหวังฯ ยังชีพ สู้ภัยโควิด-19” โดย นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารทิสโก้ เป็นผู้แทนส่งมอบให้กับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรองอธิบดี นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook