• Chatchai

ถ้าแก่น้อยเลื่อนประชุมฯผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด แต่อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.15 บาท

เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง หรือ TKN แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด พร้อมอนุมัติเปลี่ยนการจ่ายเงินปันผลประจำปีซึ่งขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วเมื่อวัน 10 มีนาคม 2563 ปรับเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยคงอัตราและวันกำหนดผู้มีสิทธิรับเงินปันผลเดิม เพื่อลดผลกระทบอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตตามยอดการสั่งซื้อไตรมาส 2 จากประเทศจีนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย ขณะที่ตลาดในประเทศเพิ่มกลยุทธ์การบุกตลาดออนไลน์


นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง หรือ TKN ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” รวมถึงขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค แม้ว่าบริษัทฯ ได้เตรียมมาตการคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากกำหนดเดิมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทดแทนการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยคงอัตราและวันกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD เดิม คือวันที่ 10 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจปี2563 ยังเดินหน้าขยายช่องทางการขายในประเทศจีนหลังสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสเริ่มคลี่คลาย การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองและร้านค้าต่าง ๆ เปิดดำเนินการและเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ ทำให้คำสั่งซื้อในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 โดยบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตเฟสแรกและเพิ่มแรงงานกว่า 200 คน


ส่วนที่ตลาดในประเทศ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและการปิดห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยเพิ่มกลยุทธ์รุกตลาดออนไลน์ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ทั้งบนเว็บไซต์ http://shoponline.taokaenoi.co.th/ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยม เช่น Lazada และ Shopee เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของโรคและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางออกนอกบ้าน

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook