• Chatchai

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานีน.ส.มะยุรี หงษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินจำนวน 1 แสนบาท ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร และ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ดู 9 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook