• Chatchai

สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานีน.ส.มะยุรี หงษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินจำนวน 1 แสนบาท ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร และ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228