ธุรกิจประกันชีวิตจ่ายสินไหมกว่า 16 ล้านบาทจากเหตุการณ์ร้ายโคราช


นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า ทางสมาคมฯขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย จากเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นใน จ.นครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมคนร้าย 30 ราย และผู้บาดเจ็บ 58 ราย


ทั้งนี้ ในเบื้องต้นพบว่ามีผู้ที่ได้ทำประกันชีวิตไว้ 13 รายของจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมด โดยมีจำนวนสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้น 16,726,839 บาท แบ่งเป็นสินไหมมรณกรรม 14,305,669 บาท และสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล 2,421,170 บาท จากบริษัทที่รับประกันชีวิตจำนวน 15 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอไอเอ,บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต,บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต,บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต,บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต,บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย),บริษัท ไทยประกันชีวิต,บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต,บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต,บริษัท ทิพยประกันชีวิต,


บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย),บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต,บริษัท สหประกันชีวิต,บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์,บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ซึ่งขณะนี้บริษัทประกันชีวิตได้เร่งดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวผู้สูญเสียและบาดเจ็บ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที และสำหรับญาติผู้เสียชีวิตที่มีความประสงค์ต้องการตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตได้ทำประกันชีวิตไว้หรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามที่สมาคมประกันชีวิตไทย เบอร์โทรศัพท์ 02 679 8080 โดยแจ้งรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต และสมาคมประกันชีวิตไทยจะประสานกับบริษัทประกันชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกต่อไป

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook