• Numnan Tapee

TPIPP บริจาค 20 ล้านบาท ให้ศิริราชมูลนิธิในโครงการต่อลมหายใจจัดซื้อ “เครื่องไฮโฟลว์”


นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (กลาง) ประธานกรรมการ และ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาท ให้กับศิริราชมูลนิธิ ในโครงการต่อลมหายใจสำหรับจัดซื้อ “เครื่องไฮโฟลว์” เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง ลดการใส่เครื่องช่วยหายใจและลดการเสียชีวิต สำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลศิริราชและสนับสนุนโรงพยาบาลเครือข่าย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พร้อม รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขา โรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมรับมอบ บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อการรักษาดูแลผู้ป่วยให้หายกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228